Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

kierownik ds. ochrony środowiska

Description

Code

1349.13

Description

Kierownicy ds. ochrony środowiska doradzają instytucjom rządowym i oficjalnym w opracowywaniu polityki ochrony środowiska. Analizują możliwe zagrożenia dobrostanu ludzi i środowiska w danym regionie i zarządzają kampaniami ukierunkowanymi na rozwiązywanie problemów, takich jak zbiórka odpadów, składowiska i ochrona terenów zielonych.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności