Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

mistrz produkcji w drukarni

Description

Code

3122.4.15

Description

Mistrzowie produkcji w drukarni organizują działalność co najmniej jednego zespołu operatorów maszyn w zakresie drukowania i oprawiania książek oraz ostatecznego przygotowania materiałów drukowanych. Ich celem jest optymalizacja procesów produkcyjnych.

Etykieta synonimiczna

mistrz produkcji w poligrafii

technik cyfrowych procesów graficznych

technik procesów drukowania

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności