Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

osoba pracująca z młodzieżą zagrożoną przestępczością

Description

Code

2635.3.26

Description

Osoby pracujące z młodzieżą zagrożoną przestępczością wspierają młodych przestępców, zapobiegając recydywie, doradzając im w kwestii zmian postępowania, kierując do agencji zapewniających mieszkanie, pomagając wrócić do szkoły, angażując w konstruktywne działania, odwiedzając w zakładach zamkniętych i oceniając przyszłe zagrożenia.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności