Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

redaktor wydawniczy

Description

Code

2641.1

Description

Redaktorzy wydawniczy znajdują teksty, które mogą zostać opublikowane. Dokonują przeglądu tekstów sporządzanych przez pisarzy w celu oceny ich potencjału komercyjnego lub zwracają się do pisarzy o realizację projektów, które dom wydawniczy zamierza opublikować. Redaktorzy wydawniczy utrzymują dobre relacje z pisarzami.

Etykieta synonimiczna

redaktor książki

redaktor wydawnictw książkowych

redaktor

redaktor wydawnictw

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: