Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

menedżer ds. relacji inwestorskich

Description

Code

2412.6.4

Description

Menedżerowie ds. relacji inwestorskich rozpowszechniają strategię inwestycyjną przedsiębiorstwa i monitorują reakcje społeczności inwestycyjnej na nią. Wykorzystują wiedzę w zakresie marketingu, finansów, komunikacji i bezpieczeństwa w celu zapewnienia przejrzystej komunikacji z większą społecznością. Odpowiadają na pytania akcjonariuszy i inwestorów dotyczące stabilności finansowej, zapasów lub polityki przedsiębiorstw.

Scope note

Includes people working in public relations departments. Includes people working with larger companies' relations with shareholders and investors through marketing and communication.

Etykieta synonimiczna

specjalista ds. relacji inwestorskich

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności