Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

inżynier rolnictwa

Description

Code

2144.1.2

Description

Inżynierowie rolnictwa podejmują działania w różnych dziedzinach rolnictwa w połączeniu z koncepcjami technicznymi. Projektują i opracowują maszyny i urządzenia służące skutecznemu i zrównoważonemu wykorzystywaniu gruntów. Doradzają w sprawie wykorzystania zasobów na obszarach rolniczych obejmujących wykorzystanie wody i gleby, metody zbierania i gospodarowanie odpadami.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: