Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

archiwista danych big data

Description

Code

3433.2

Description

Archiwiści danych big data dokonują klasyfikacji, katalogowania i prowadzą biblioteki mediów cyfrowych. Oceniają oni również i stosują się do norm w zakresie metadanych dotyczących treści cyfrowych oraz aktualizują nieaktualne dane i systemy zapisu.

Etykieta synonimiczna

archiwista cyfrowych danych

archiwista zasobów cyfrowych

archiwiści danych cyfrowych

archiwista danych

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności