Skip to main content

Show filters

Hide filters

pracownik recyklingu

Description

Code

9612.1

Description

Pracownicy recyklingu oczyszczają materiały i usuwają odpady oraz dopilnowują, aby odpady i zebrane materiały zostały posortowane w odpowiednich pojemnikach do recyklingu. Rozbierają oni również pojazdy i sortują zebrane części oraz zostawiają materiały nadające się do recyklingu na przenośnikach taśmowych, gdzie mogą one być następnie sortowane.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: