Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

technik analityki laboratoryjnej

Description

Code

3141.2

Description

Technicy analityki laboratoryjnej prowadzą badania, analizy i testy laboratoryjne oraz wspierają osoby zawodowo związane z naukami przyrodniczymi. Pobierają próbki oraz wykonują testy, pomiary, badania i analizy w takich dziedzinach, jak biologia, biotechnologia, nauka o środowisku, medycyna sądowa i farmakologia. Technicy analityki laboratoryjnej wykonują i monitorują prace laboratoryjne, rejestrują sekwencje badań i analizują ich wyniki.

Scope note

Excludes medical laboratory assistant.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności