Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

inżynier przemysłowy

Description

Code

2141.4

Description

Inżynierowie przemysłowi opracowują szeroki wachlarz systemów produkcji, których celem jest przedstawienie efektywnych i skutecznych rozwiązań. Obejmują oni różną liczbę zmiennych, takich jak: pracownicy, technologia, ergonomia, przepływy produkcji oraz specyfikacje produktów w odniesieniu do projektowania i wdrażania systemów produkcji. Mogą oni również określać i projektować mikrosystemy.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności