Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

inżynier robotyki

Description

Code

2149.15

Description

Inżynierowie robotyki projektują i opracowują zrobotyzowane urządzenia i aplikacje w połączeniu z zasadami inżynierii mechanicznej. Stosują oni z góry ustalone wzory i aktualną sytuację w celu udoskonalenia lub opracowania systemów, maszyn i urządzeń. Łączą kilka dziedzin wiedzy, takich jak informatyka, inżynieria i elektronika, na potrzeby rozwoju nowych zastosowań inżynieryjnych.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności