Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

chemik medyczny

Description

Code

2113.1.1

Description

Chemicy medyczni badają i opisują skład chemiczny substancji. Ponadto wyciągają oni wnioski związane z zachowaniem takich substancji w różnych warunkach. Chemicy medyczni odgrywają ważną rolę w badaniu relacji między chemią a środowiskiem, żywnością, paliwami oraz medycyną. Wykorzystują różne techniki, takie jak elektrochromatografia, chromatografia gazowa i wysokosprawna chromatografia cieczowa oraz spektroskopia.

Etykieta synonimiczna

krystalograf

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności