Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

kościelny

Description

Code

5153.1.3

Description

Kościelni wykonują zadania administracyjne w kościołach i parafiach, dbają o konserwację sprzętu i pomagają proboszczowi lub innym przełożonym. Wykonują oni również zadania pomocnicze przed mszą i po zakończeniu mszy obejmujące m.in. prace porządkowe, przygotowanie sprzętu i udzielanie pomocy księdzu.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: