Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

inżynier elektroenergetyk

Description

Code

2151.1.1

Description

Inżynierowie elektroenergetycy projektują i opracowują systemy, które generują energię elektryczną, oraz opracowują strategie na rzecz poprawy istniejących systemów wytwarzania energii elektrycznej. Dążą do pogodzenia zrównoważonych rozwiązań ze skutecznymi i przystępnymi rozwiązaniami. Angażują się w projekty, w których wymagana jest dostawa energii elektrycznej.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności