Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

operator obrabiarki sterowanej numerycznie

Description

Code

7223.4

Description

Operatorzy obrabiarki sterowanej numerycznie przeprowadzają konfigurację, konserwację obrabiarek sterowanych numerycznie i sterują nimi w celu realizacji zamówień na wyroby. Są odpowiedzialni za programowanie maszyn, zapewniając osiągnięcie wymaganych parametrów i pomiarów przy zachowaniu standardów jakości i bezpieczeństwa.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności