Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

urzędnik ds. wsparcia projektu

Description

Code

3343.1.6

Description

Urzędnicy ds. wsparcia projektów świadczą różne rodzaje usług na potrzeby pomyślnej realizacji projektów w ramach biura ds. horyzontalnego zarządzania projektami. Oferują wsparcie administracyjne, pomoc i szkolenia dla kierowników projektów oraz innych pracowników, zarządzają dokumentacją projektów i wspierają kierowników projektów w planowaniu harmonogramu projektów, planowaniu zasobów i koordynacji projektów oraz sporządzaniu sprawozdań z ich realizacji. Urzędnicy ds. wsparcia projektów odpowiadają za działania związane z zapewnieniem jakości oraz za monitorowanie przestrzegania wytycznych dotyczących metodyki i innych standardów organizacyjnych. Oferują także porady w zakresie stosowania narzędzi zarządzania projektem i powiązanych usług administracyjnych.

Etykieta synonimiczna

kierownik projektu

PMO

inspektor kontroli projektu

specjalista ds. realizacji projektu

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności