Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

operator palnika paliwowo-tlenowego

Description

Code

7223.15

Description

Operatorzy palnika paliwowo-tlenowego konfigurują i obsługują maszyny przeznaczone do ścinania, a raczej wypalania, nadmiaru materiału z detalu metalowego przy użyciu palnika, który podgrzewa ten metalowy detal do temperatury tlenia się i następnie spala go do powstania tlenku metalu w reakcji z emitowanym strumieniem tlenu, który wypływa ze szczeliny powstałej w detalu w postaci żużla.

Etykieta synonimiczna

specjalista cięcia palnikiem paliwowo-tlenowym

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności