Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

doradca osób uzależnionych od alkoholu lub narkotyków

Description

Code

2635.1.2

Description

Doradcy osób uzależnionych od alkoholu lub narkotyków zapewniają pomoc i doradztwo jednostkom i rodzinom borykającym się z uzależnieniami od narkotyków i alkoholu, monitorując ich postępy, opowiadając się za nimi, prowadząc interwencje kryzysowe i terapię grupową. Pomagają im również w zakresie konsekwencji ich uzależnień, którymi mogą być: bezrobocie, zaburzenia fizyczne lub psychiczne oraz ubóstwo. Doradcy osób uzależnionych od alkoholu lub narkotyków mogą również przygotowywać programy edukacyjne dla grup wysokiego ryzyka.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności