Skip to main content

Show filters

Hide filters

genealog

Description

Code

2633.1.1

Description

Genealodzy odtwarzają historię i rodowody rodzin. Efekty ich pracy są prezentowane w tabeli kolejnych pokoleń (drzewo genealogiczne) lub w postaci tekstowej. Genealodzy uzyskują informacje wejściowe, korzystając z analizy ewidencji publicznych, wywiadów nieformalnych, analizy genetycznej oraz innych metod.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: