Skip to main content

Show filters

Hide filters

planista produkcji żywności

Description

Code

3122.2

Description

Planiści produkcji żywności przygotowują plany produkcji, oceniają wszystkie zmienne w procesie oraz dążą do zapewnienia osiągnięcia celów produkcyjnych.

Etykieta synonimiczna

planista ds. produkcji żywności

pracownik planowania produkcji żywności

specjalista ds. planowania produkcji żywności

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności