Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

kierownik do spraw strategii i planowania

Description

Code

1213.2

Description

Kierownicy do spraw strategii i planowania są odpowiedzialni za zarządzanie opracowywaniem programów polityki i zapewnianie realizacji strategicznych celów organizacji. Nadzorują oni tworzenie stanowisk polityki, a także prowadzoną przez organizację kampanię i rzecznictwo w takich dziedzinach jak ochrona środowiska, etyka, jakość, przejrzystość i zrównoważony rozwój.

Etykieta synonimiczna

kierownik ds. zrównoważonego rozwoju

specjalista ds. etyki biznesu

kierownik ds. strategicznych

kierownik ds. polityki

kierownik ds. rzecznictwa

koordynator ds. rzecznictwa

kierownik ds. polityki środowiskowej

kierownik ds. zgodności z przepisami

kierownik ds. usług technicznych

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności