Skip to main content

Show filters

Hide filters

świecki krzewiciel wiary

Description

Code

3413.2

Description

Świeccy krzewiciele wiary wspomagają wspólnoty religijne. Zapewniają oni edukację i wskazówki duchowe oraz wdrażają programy takie jak działalność dobroczynna i obrzędy religijne. Świeccy krzewiciele wiary wspierają również duchownych i pomagają uczestnikom wspólnoty religijnej w rozwiązywaniu problemów społecznych, kulturowych lub emocjonalnych.

Etykieta synonimiczna

pracownik ds. wsparcia duszpasterskiego

pracownik parafialny

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: