Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

świecki krzewiciel wiary

Description

Code

3413.2

Description

Świeccy krzewiciele wiary wspomagają wspólnoty religijne. Zapewniają oni edukację i wskazówki duchowe oraz wdrażają programy takie jak działalność dobroczynna i obrzędy religijne. Świeccy krzewiciele wiary wspierają również duchownych i pomagają uczestnikom wspólnoty religijnej w rozwiązywaniu problemów społecznych, kulturowych lub emocjonalnych.

Etykieta synonimiczna

pracownik ds. wsparcia duszpasterskiego

pracownik parafialny

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności