Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

elektromechanik pojazdów samochodowych

Description

Code

7412.2

Description

Elektromechanicy pojazdów samochodowych instalują, konserwują i naprawiają instalacje elektryczne i elektroniczne w pojazdach silnikowych, takie jak klimatyzacja, lampy, radioodbiorniki, systemy grzewcze, akumulatory, przewody elektryczne i alternatory. Używają oni sprzętu diagnostycznego w celu kontroli pojazdów i znajdowania usterek. Naprawy wykonują przy użyciu narzędzi ręcznych oraz specjalistycznych instrumentów i maszyn elektrycznych.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności