Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy

Description

Code

3257.5

Description

Inspektorzy bezpieczeństwa i higieny pracy przeprowadzają audyty w miejscu pracy w celu zapewnienia zgodności z przepisami wykonawczymi i z zakresu ochrony środowiska. Prowadzą również dochodzenia w sprawie wypadków przy pracy. Inspektorzy bezpieczeństwa i higieny pracy przeprowadzają wywiady z pracownikami w celu zapewnienia, aby środowisko pracy było zgodne z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, a także badają fizyczne miejsce pracy oraz analizują dokumentację dotyczącą zgodności z przepisami.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

Narrower occupations