Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

inżynier produkcji

Description

Code

2141.4.1

Description

Inżynierowie produkcji projektują procesy produkcyjne w odniesieniu do różnych rodzajów procesów produkcyjnych. Uwzględniają oni tę specyfikę i ograniczenia stwarzane przez przemysł lub produkowane przez niego produkty z ogólnymi i powszechnie stosowanymi zasadami inżynierii w procesie projektowania i planowania procesów produkcyjnych.

Etykieta synonimiczna

inżynier ds. produkcji

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności