Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

inżynier produkcji

Description

Code

2141.4.1

Description

Inżynierowie produkcji projektują procesy produkcyjne w odniesieniu do różnych rodzajów procesów produkcyjnych. Uwzględniają oni tę specyfikę i ograniczenia stwarzane przez przemysł lub produkowane przez niego produkty z ogólnymi i powszechnie stosowanymi zasadami inżynierii w procesie projektowania i planowania procesów produkcyjnych.

Etykieta synonimiczna

inżynier ds. produkcji

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności

umiejętności