Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

kliniczny pracownik socjalny

Description

Code

2635.3.3

Description

Kliniczni pracownicy socjalni zapewniają pacjentom usługi w zakresie terapii, doradztwa i interwencji. Zajmują się osobami z trudnościami osobistymi, a mianowicie chorobami psychicznymi, uzależnieniami i nadużyciami, opowiadając się za nimi i pomagając im uzyskać dostęp do niezbędnych zasobów. Skupiają się również na wpływie problemów medycznych i kwestii zdrowia publicznego w wymiarze społecznym.

Etykieta synonimiczna

specjalista poradnictwa psychospołecznego i rodzinnego

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności