Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

pracownik do spraw wsparcia osób bezdomnych

Description

Code

2635.3.15

Description

Pracownicy do spraw wsparcia osób bezdomnych zapewniają pomoc i doradztwo na miejscu osobom, które borykają się z problemami mieszkaniowymi lub żyją na ulicy. Świadczą usługi dostępne dla osób bezdomnych, począwszy od wolnych miejsc noclegowych po pomoc finansową. Mogą być zmuszeni do współpracy z osobami mającymi problemy ze zdrowiem psychicznym albo uzależnieniami lub z ofiarami przemocy domowej lub nadużyć seksualnych.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności