Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

kurator sądowy

Description

Code

2635.3.21

Description

Kuratorzy sądowi nadzorują sprawców po zwolnieniu lub skazanych na kary niewymagające osadzenia w więzieniu. Sporządzają sprawozdania zawierające porady dotyczące kary sprawcy i analizy możliwości powtórnego popełnienia przestępstwa. Udzielają pomocy sprawcom przestępstw podczas rehabilitacji i reintegracji, a w razie konieczności zapewniają, że sprawca wykona karę świadczenia usług dla społeczności.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: