Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

kierownik ds. public relations

Description

Code

1222.1.2

Description

Kierownicy ds. public relations dążą do przekazania i zachowania pożądanego wizerunku lub reputacji przedsiębiorstwa, jednostki, instytucji rządowej lub organizacji ogółem dla ogółu społeczeństwa i zainteresowanych stron. Korzystają oni ze wszystkich rodzajów mediów i wydarzeń w celu promowania pozytywnego wizerunku produktów, przyczyn humanitarnych lub organizacji. Starają się zapewnić, by wszystkie publiczne środki komunikacji przedstawiały klientów w sposób, w jaki chcą być postrzegani.

Etykieta synonimiczna

dyrektor ds. marketingu i public relations

kierownik ds. komunikacji

specjalista ds. public relations

konsultantka ds. public relations

konsultant ds. public relations

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności