Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

elektroenergetyk elektrowni słonecznych

Description

Code

3131.3.8

Description

Elektroenergetycy elektrowni słonecznych obsługują i utrzymują maszyny i urządzenia, które wytwarzają energię elektryczną z energii słonecznej. Monitorują urządzenia pomiarowe w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy oraz spełnienia potrzeb produkcyjnych. Reagują również na problemy związane z instalacją i usuwają awarie.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności