Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

inżynier projektant

Description

Code

2149.2.4

Description

Inżynierowie projektanci opracowują nowe, pojęciowe i szczegółowe projekty. Tworzą oni spojrzenie na te koncepcje i produkty oraz na systemy wykorzystywane do ich realizacji. Inżynierowie projektanci pracują z inżynierami i specjalistami od marketingu w celu poprawy funkcjonowania i wydajności istniejących urządzeń.

Etykieta synonimiczna

inżynier projektu

inżynier konstruktor

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności