Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

inspektor rolny

Description

Code

3359.1

Description

Inspektorzy rolni monitorują działalność rolniczą w gospodarstwach rolnych i innych obiektach rolnych. Kontrolują oni działania takie jak środki w zakresie bezpieczeństwa i higieny, koszty i procesy produkcyjne w celu zapewnienia, że pracownicy i ich działania spełniają wymagania odpowiednich przepisów i norm. Inspektorzy rolni analizują również swoje ustalenia i składają sprawozdania na ten temat.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności