Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

palacz kotłów parowych

Description

Code

8182.2

Description

Palacze kotłów parowych obsługują i konserwują urządzenia mechaniczne, takie jak silniki stacjonarne i kotły, w celu dostarczania mediów do użytku domowego lub przemysłowego. Monitorują oni działania w celu zapewnienia zgodności z przepisami bezpieczeństwa oraz przeprowadzają testy w celu zagwarantowania jakości.

Etykieta synonimiczna

maszynista kotłów parowych

operator kotłów parowych

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: