Skip to main content

Show filters

Hide filters

kierownik ds. badań i rozwoju

Description

Code

1223.2

Description

Kierownicy ds. badań i rozwoju koordynują wysiłki naukowców, badaczy akademickich, podmiotów opracowujących produkt i badaczy rynku w celu tworzenia nowych produktów, poprawy obecnych lub innych działań badawczych, w tym badań naukowych. Zarządzają działaniami i planują działania w zakresie badań i rozwoju organizacji, określają cele i wymogi budżetowe oraz zarządzają personelem.

Scope note

Includes people performing academical research work, product development research and business research and development.

Etykieta synonimiczna

dyrektor do spraw badawczo-rozwojowych

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności