Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

technik elektroradiolog

Description

Code

2269.8

Description

Technicy elektroradiolodzy wykorzystują szereg technologii do badania, leczenia i opieki nad pacjentami. Pracują w dziedzinie obrazowania medycznego, radioterapii i medycyny nuklearnej i stosują promieniowanie jonizujące, ultradźwięki, magnetyczne obrazowanie rezonansowe i źródła promieniotwórcze.

Etykieta synonimiczna

technik medyczny elektroradiologii

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności