Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

kierownik ds. bezpieczeństwa technologii informacyjno-telekomunikacyjnych

Description

Code

2529.8

Description

Kierownicy ds. bezpieczeństwa technologii informacyjno-telekomunikacyjnych proponują i wdrażają niezbędne aktualizacje dotyczące bezpieczeństwa. Doradzają, wspierają, informują i zapewniają szkolenia i wiedzę na temat bezpieczeństwa oraz podejmują bezpośrednie działania w odniesieniu do całości lub części sieci lub systemu.

Etykieta synonimiczna

kierownicy ds. bezpieczeństwa technologii informacyjno-telekomunikacyjnych

kierownik ds. bezpieczeństwa technologii informacyjnej i telekomunikacyjnej

kierownik ds. bezpieczeństwa technologii ICT

kierownik ds. bezpieczeństwa TIK

kierownik ds. bezpieczeństwa technologii informacyjno-telekomunikacyjnej

kierownik ds. bezpieczeństwa technologii informatycznych

kierownik ds. bezpieczeństwa technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności