Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

grafik komputerowy DTP

Description

Code

2166.4

Description

Graficy komputerowi DTP są odpowiedzialni za układ publikacji. Korzystają z oprogramowania komputerowego w celu przygotowania tekstów, fotografii i innych materiałów jako przyjemny i czytelny produkt końcowy.

Etykieta synonimiczna

operator DTP

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: