Skip to main content

Show filters

Hide filters

specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy

Description

Code

2263.3

Description

Specjaliści bezpieczeństwa i higieny pracy wykonują plany poprawy otoczenia i kultury pracy. Dokonują oceny ryzyka i przeprowadzają wywiady z pracownikami w celu zapewnienia, by środowisko pracy było zgodne z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, a także aby zapewnić pozytywny i produktywny charakter interakcji w miejscu pracy. Jeżeli specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy jest zatrudniony w placówce służby zdrowia, musi zbadać infekcje rozprzestrzeniające się po placówce oraz zasięgnąć porady wszystkich pracowników, w jaki sposób zwalczać i zapobiegać zakażeniom. Ponadto fizyka zdrowia jest stosowana w obiektach, w których osoby narażone są na promieniowanie jonizujące, takie jak elektrownie jądrowe i instytucje badawcze.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

Narrower occupations

umiejętności