Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

koordynator programów sportowych

Description

Code

2422.17

Description

Koordynatorzy programów sportowych koordynują działalność sportową i rekreacyjną oraz realizację polityk. Opracowują nowe programy i prowadzą działania w celu ich promowania i realizacji, a także zapewniają utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: