Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

operator obrabiarki rotacyjnej

Description

Code

7223.4.4.1

Description

Operatorzy obrabiarki rotacyjnej konfigurują i obsługują ręcznie obrabiarkę rotacyjną, służącą do przycinania metalu do wymaganych wymiarów i kształtów przy użyciu przekładni lub przekładni zmiennej, która napędza główną śrubę prowadzącą o zmiennym współczynniku prędkości, w ten sposób obracając detal metalowy na osi, ułatwiając proces cięcia. Przeprowadzają przeglądy tokarek pod kątem zużycia i zajmują się detalami metalowymi po obróbce na tokarce.

Scope note

Excludes lathe and turning machine operator.

Etykieta synonimiczna

operator wyoblarki

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności

umiejętności