Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

operator obrabiarki rotacyjnej

Description

Code

7223.4.4.1

Description

Operatorzy obrabiarki rotacyjnej konfigurują i obsługują ręcznie obrabiarkę rotacyjną, służącą do przycinania metalu do wymaganych wymiarów i kształtów przy użyciu przekładni lub przekładni zmiennej, która napędza główną śrubę prowadzącą o zmiennym współczynniku prędkości, w ten sposób obracając detal metalowy na osi, ułatwiając proces cięcia. Przeprowadzają przeglądy tokarek pod kątem zużycia i zajmują się detalami metalowymi po obróbce na tokarce.

Scope note

Excludes lathe and turning machine operator.

Etykieta synonimiczna

operator wyoblarki

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności