Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

technik stacji uzdatniania wody

Description

Code

3132.6

Description

Technicy stacji uzdatniania wody utrzymują w ruchu i naprawiają maszyny i urządzenia do uzdatniania wody i zaopatrzenia w wodę w stacji uzdatniania wody. Zapewniają dostawy czystej wody poprzez pomiar jakości wody, jej filtrowanie i prawidłowe uzdatnianie oraz utrzymanie w ruchu instalacji wodnych.

Scope note

Excludes water treatment systems operator water treatment systems operator.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: