Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

operator odbioru mleka

Description

Code

7513.2

Description

Operatorzy odbioru mleka używają urządzeń zapewniających prawidłowy jakościowy i ilościowy odbiór mleka surowego. Wykonują oni wstępne czyszczenie, a także przechowują i dystrybuują surowce w różnych zakładach przetwórczych.

Etykieta synonimiczna

pracownik przyjęć mleka

pracownik ds. dostaw mleka

operator dostaw mleka

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności