Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

inżynier produkcji inteligentnej mikroelektroniki

Description

Code

2152.1.9

Description

Inżynierowie produkcji inteligentnej mikroelektroniki projektują, planują i nadzorują produkcję oraz montaż urządzeń i produktów elektronicznych, takich jak układy scalone, elektronika samochodowa lub smartfony, w środowisku zgodnym z Przemysłem 4.0.

Scope note

Includes manufacturing at the semiconductor level, Excludes the manufacturing of electronic devices, appliances, systems. Includes the aspects of microelectronics manufacturing.

Etykieta synonimiczna

mądry ekspert ds. produkcji

konsultant technologii mikroelektroniki

ekspert technologii mikroelektroniki

inteligentny inżynier produkcji

inżynier technologii mikroelektroniki

doradca ds. produkcji mikroelektroniki

konsultantka technologii mikroelektroniki

Profesjonalna produkcja mikroelektroniki

kierownik produkcji mikroelektroniki,

inżynier produkcji mikroelektroniki

specjalista ds. produkcji mikroelektroniki

doradczyni ds. produkcji mikroelektroniki

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności