Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

technik ds. analiz gleby

Description

Code

3111.14

Description

Technicy ds. analiz gleby prowadzą analizy gleby poprzez wykonywanie badań technicznych z zastosowaniem technik badania gleby. Skupiają się na procesie klasyfikowania rodzajów gleby i innych właściwości gleby. Technicy ds. analiz gleby korzystają ze sprzętu badawczego i programów do pobierania i interpretacji odpowiednich danych, a także przeprowadzają potrzebne obliczenia.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: