Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

laborant chemiczny

Description

Code

3111.1

Description

Laboranci chemiczni monitorują procesy chemiczne i przeprowadzają badania służące analizie substancji chemicznych do celów produkcyjnych lub naukowych. Pracują w laboratoriach lub zakładach produkcyjnych, wspomagając chemików. Laboranci chemiczni wykonują czynności laboratoryjne, badają substancje chemiczne, analizują dane i informują o swojej pracy.

Etykieta synonimiczna

pracownik laboratorium chemicznego

pracownik laboratorium techniki jądrowej

technik analityk

technik chemik

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

Narrower occupations

umiejętności