Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

strażak

Description

Code

5411.1

Description

Strażacy są odpowiedzialni za reagowanie kryzysowe w przypadku pożaru lub innych niebezpiecznych sytuacji. Nadzorują ewakuację osób z zagrożonych obiektów oraz ratują ofiary i zapewniają im opiekę odpowiednich specjalistów. Po usunięciu ofiar z pomieszczeń pilnują, aby pożar został ugaszony zgodnie z przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Nadzorują również sprzątanie po pożarze i ocenę szkód.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności