Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

konserwator urządzeń oczyszczania ścieków

Description

Code

7126.9

Description

Konserwatorzy urządzeń oczyszczania ścieków zajmują się czyszczeniem i konserwacją systemów septycznych. Naprawiają uszkodzenia i usterki, dbają, aby zbiorniki były czyszczone i konserwowane oraz obsługują maszyny do czyszczenia i konserwacji zgodnie z procedurami bezpieczeństwa.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: