Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

specjalista ds. chromatografii

Description

Code

3111.1.1

Description

Specjaliści ds. chromatografii stosują odpowiednie techniki chromatografii (takie jak techniki gazowe, ciekłe lub wymiany jonowej) do oznaczania i analizy związków chemicznych w próbkach. Dokonują kalibracji i konserwacji aparatury do chromatografii i przygotowują sprzęt i roztwory. Specjaliści ds. chromatografii mogą również opracowywać i stosować nowe metody chromatografii odpowiednio do próbek i związków chemicznych, które wymagają analizy.

Etykieta synonimiczna

specjalista ds. chromatografii gazowej

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności