Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

redaktor tekstów i sloganów reklamowych

Description

Code

2642.1.5

Description

Redaktorzy tekstów i sloganów reklamowych pilnują, żeby tekst był przyjemny w odbiorze. Dbają, żeby tekst był zgodny z zasadami gramatyki i ortografii. Redaktorzy tekstów i sloganów reklamowych czytają i sprawdzają materiały do książek, czasopism, magazynów i innych środków przekazu.

Etykieta synonimiczna

adiustator

korektor

asystent wydawniczy

korektorka

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: