Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

wykładowca kształcenia zawodowego w zakresie technologii transportu

Description

Code

2320.1.23

Description

Wykładowcy kształcenia zawodowego w zakresie technologii transportu instruują uczniów w swojej specjalistycznej dziedzinie studiów, technologii transportu, która ma przede wszystkim charakter praktyczny. Przekazują oni teoretyczne instrukcje dotyczące praktycznych umiejętności i technik, które studenci muszą opanować w dziedzinie technologii transportu, w przypadku zawodów takich jak mechanik układów hamulcowych, sterowania i zawieszenia. Wykładowcy kształcenia zawodowego w zakresie technologii transportu monitorują postępy uczniów, w razie konieczności indywidualnie pomagają i oceniają ich wiedzę i wyniki w dziedzinie technologii transportu, dzięki zadaniom, testom i egzaminom.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności

umiejętności